0 Kč

Ochrana osobních údajů

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

účinné ode dne 25. 5. 2018

 

I.

Základní ustanovení

1.    Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je:

Kiddies s.r.o.

sídlem Podnikatelská 165/2, 35002 Cheb - Hradiště

identifikační číslo: 29107954, DIČ: CZ29107954

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod spisovou značkou 25263 C

(dále jen: „správce“).

2.    Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Podnikatelská 165/2, 35002 Cheb Hradiště

email: info@kiddies.cz

telefon: +420 774 132 890

3.    Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.    Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které získal na základě plnění Vaší objednávky. Těmito osobními údaji jsou především údaje nutné k provedení Vaší objednávky, tedy Vaše jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo a historie Vašich objednávek.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.    Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

·         plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

·         oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

2.    Účelem zpracování osobních údajů je

·         vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem;

·         zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.    Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. K takovému zpracování dáváte svůj výslovný souhlas.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

1.    Správce uchovává osobní údaje

·         za účelem výkonu práv a povinností ze smluvního vztahu po dobu 15 let,

·         pro účely marketingu po dobu 5 let, není-li souhlas odvolán dříve.

2.    Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje nevratně vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (dodavatelé správce)

1.    Příjemci osobních údajů jsou

·         osoby podílející se na dodání zboží na základě smlouvy,

·         osoby podílející se na provozu platební brány na základě smlouvy,

·         osoby zajišťující účetní, IT, analytické a marketingové služby,

·         osoby poskytující další obdobné služby v souvislosti s provozováním
e-shopu.

2.    Správce může předat osobní údaje do země mimo EU, pokud jde o zemi, do níž je poskytování osobních údajů umožněno na základě rozhodnutí orgánu Evropské unie. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb a cloudových služeb.

 

VI.

Vaše práva

1.    Za podmínek stanovených v GDPR máte

·         právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

·         právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

·         právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

·         právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

·         právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

·         právo odvolat souhlas se zpracováním písemně na adresu nebo elektronicky na e-mail správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

2.    Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.    Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.    Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména v podobě zaheslování, šifrování, antivirových a firewallových systémů.

3.    Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

1.    Svůj souhlas s  těmito podmínkami vyjadřujete zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.

2.    Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Prodáváné značky

3 SPROUTS BBLUV BBLUV DAVID FUSSENEGGER EISBÄRCHEN FLOW FUNNABABY MUTSY KINDSGUT KOKUA LEOKID LODGER NANNA NUUROO PETÚ PETÚ SHNUGGLE TIMBOO TODDLEKIND TRÄUMELAND VINTER & BLOOM FREEON
Čekejte prosím...